MSR 2016 RAPID [MLADŠǏ ŽIACI]

PROPOZÍCIE

Miesto konania: Športová hala Koniareň, Poľná 49, 034 01 Ružomberok
Prihlásenie a info: www.chessfest.sachrbk.sk
Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický tel.: +421 907/390 407, marek@sachrbk.sk
Garant turnaja: MUDr. Igor Čombor, PhD. - primátor mesta Ružomberok
Garant turnaja za SŠZ: Ing. Zdenek Gregor - člen VV SŠZ a predseda Komisie mládeže SŠZ
Záštita turnaja: Ing. Michal Slašťan – 1. zástupca primátora mesta, poslanec VUC za okres RK
Hlavný rozhodca: Karol Pekár (IA)
Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa pravidiel FIDE pre RAPID šach, tempo hry 2 x 20 minút + 5 sek. bonus/ťah. O poradí rozhoduje počet zápasových bodov (3, 1, 0), počet partiových bodov, Cut Buchholz bez výsledku 1 najslabšie umiestneného družstva podľa partiových bodov.
Právo účasti: Registrovaní členovia SŠZ so zaplateným členským na daný kalendárny rok najneskôr v deň začatia turnaja, štvorčlenné družstvo musí byť zložené z hrá- čov narodených v roku 2004 a neskôr, s povinnou účasťou minimálne jedného dievčaťa. V každom družstve môže byť jeden náhradník. Na súpiske družstva môže byť uvedený jeden hráč registrovaný v matrike SŠZ v inom klube, ako je jeho družstvo, na základe písomného súhlasu materského klubu. V zmysle bodu 5.4 Súťažného poriadku družstiev sa do tohto limitu hráčov CIS Premium členovia nezapočítavajú. Družstvo, ktoré nastúpi bez dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa súpisky musí byť dodržané v každom zápase. Rozdiel ratingov medzi hráčmi nesmie byť o 201 a viac v ne- prospech vyššie umiestneného hráča.
Cenový fond: Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvé tri družstvá.
Prihlášky: Všetci účastníci musia byť prihlásení do 26. 05. 2016 pomocou registračného formulára na chessfest.sachrbk.sk/.Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci kapacitných možností organizátora.
Ubytovanie: 9 € rezervácia on-line na oficiálnom webe podujatia CHESSFEST
Vklad: 12 € za družstvo na účet - občerstvenie
Vklad do turnaja a ubytovanie uhradiť na účet číslo: 8010027633/1100
IBAN: SK7411000000008010027633, BIC – SWIFT kód: TATRSKBX
Variabilný symbol: vám bude automaticky vygenerovaný pri vypísaní registračného formulára.
Časový plán: piatok 3. júna 2016:
09.00 – 10.00 h prezentácia
10.30 – 11.00 h slávnostné otvorenie
11.00 – 18.15 h 7 kôl turnaj jednotlivcov
cca 18.30 vyhlásenie výsledkov
SŤIAHNUŤ PROPOZÍCIE V .PDF »